Địa chỉ: 354/29/5 Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí MInh
GIỎ HÀNG

Chế phẩm sinh học xử lý nước thải BIO-EM 

125.000 VNĐ

98.000 VNĐ

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHỬ NITƠ BIO-EM_N1

150.000 VNĐ

125.000 VNĐ

Chế phẩm sinh học xử lý bể kị khí BIO-S

125.000 VNĐ

95.000 VNĐ